Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!”


 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Proiect POSDRU/109/2.1/G/82343 „MEDICAL – AID - Program integrat de practică în domeniul medicinei de urgenţă şi consiliere profesională pentru studenţii în medicină”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!”
AXA PRIORITARĂ 2 - Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domeniul major de intervenţie 2.1 - Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă"

 
  PARTENERI PROIECT RESURSE GRUP TINTA ACHIZITII CONTACT  
 
Asociaţia de Medicină de Urgenţă şi Dezastre (AMUD)
 

  EVALUARE PROIECT
     
  BUCUREŞTI, 01 noiembrie 2013
COMUNICAT DE PRESĂ
finalizare activități de practică
 
     
  BUCUREŞTI, 19-20 DECEMBRIE 2013
CONFERINȚĂ FINALĂ
finalizarea activităților proiectului POSDRU/109/2.1/G/82343
 
   
   
 
 
  BUCUREŞTI, 10 ianuarie 2012
COMUNICAT DE PRESĂ
lansare proiect POSDRU/109/2.1/G/82343
 
     
  Despre noi  
 
 
 
 

MESAJE IMPORTANTE PENTRU TOȚI STUDENȚII DIN GRUPUL ȚINTĂ

  • Vă rugăm să accesați secțiunea ”EVALUARE” din stânga ecranului pentru a completa chestionarul de evaluare a programului de practică
  • Toți studenții care nu au putut participa la conferința finală din 19-20 decembrie vor fi contactați în perioada următoare pentru a stabili, împreună, un program de întâlniri în vederea înmânării materialelor de pregătire (DVD cu materiale de pregătire și stick USB cu program de pregătire în managementul dezastrelor

Asociaţia de Medicină de Urgenţă şi Dezastre (AMUD) este organizaţie profesională cu caracter ştiinţific şi educaţional, neguvernamentală şi nonprofit, care urmăreşte:

  • crearea unui cadru organizatoric adecvat pentru toţi specialiştii din domeniul medicinei de urgenţă;
  • dezvoltarea medicinei de urgenţă ca specialitate şi promovarea intereselor profesionale şi ştiinţifice ale acesteia;
  • dezvoltarea asistenţei de urgenţă spitaliceşti şi prespitaliceşti prin promovarea unor standarde naţionale ştiinţifice, etice, tehnice şi de practică în concordanţă cu necesităţile existente în România şi cu normele general admise pe plan internaţional;
  • dezvoltarea activităţilor educaţionale şi a cercetării ştiinţifice în domeniul medicinei de urgenţă şi dezastre;
  • susţinerea şi participarea la crearea unor centre de pregătire în domeniul medicinei de urgenţă şi dezastre;
  • dezvoltarea medicinei de dezastre ca parte integrantă a specialităţii de medicină de urgenţă.
    Cursurile organizate de AMUD încă din anul 2003 sunt destinate atât personalului medical (cursuri de educaţie medicală în medicina de urgenţă pentru medici de familie, medici rezidenţi de medicină de urgenţă şi asistenţi medicali), dar şi personalului nemedical (cursuri de prim ajutor) ori reprezentanţilor unor societăţi comerciale sau şcoli.

Membrii AMUD sunt specialişti cu o vastă experienţă în medicina de urgenţă şi acordarea primului ajutor, iar lectorii sunt acreditaţi ca formatori în domeniul medicinei de urgenţă.

Pentru mai multe informaţii despre AMUD: www.amud.ro
 
 
 
©Copyright AMUD, 2012
Email:   office@medical-aid.eu
Telefon: 0769091593,
Fax 004 021 5999808
 
 
 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi 
www.fonduri-ue.ro.
 
/aa href=